Умови прийому

Умови прийому учнів до Вищого професійного училища № 17

До ВПУ № 17 приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Прийом громадян на первинну професійну підготовку та вищу освіту здійснюється за рахунок бюджетних коштів на 2017 рік на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


Прийом громадян на навчання до ВПУ № 17 здійснюється:

- для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за професіями:

1.

7241Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
8333 Машиніст крана (кранівник)
2. 7212 Електрогазозварник
7213 Рихтувальник кузовів
3. 7212 Електрогазозварник
4. 7241 Електромонтер по ремонту та обслуговуванню електроустаткування
5. 8211 Верстатник широкого профілю
8211 Оператор верстатів з програмним керуванням
6. 8211 Оператор верстатів з програмним керуванням
7. 7231 Слюсар з ремонту автомобілів
7233 Слюсар-ремонтник
8. 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
9. 4112 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
4211 Контролер-касир
10. 5122 Кухар
7412 Кондитер
11. 5122 Кухар

     - для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями:

1. 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях
2. 5.05050401 Зварювальне виробництво
3. 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
4. 5.03050901 Бухгалтерський облік
5.  5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
6. 5.05170101 Виробництво харчової продукції

Відповідно до ліцензії МОН України серія АЕ № 270841 від 12.08.2013 на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог, та ліцензії МОН України серія АЕ № 636384 від 16.06.2015 на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста,  ВПУ № 17 здійснює у 2017 році прийом молоді на 11 робітничих професій та 6 спеціальностей.

Перелік професій до прийому у 2017 році - pdf.png

Перелік спеціальностей до прийому у 2017 році - pdf.png

Обмеження з професій за медичними та віковими показниками здійснюється відповідно наказу МОЗ від 21.05.2007. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007. за № 846/1413.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій - draw.pngПрийом до ВПУ № 17 проводиться шляхом конкурсного відбору абітурієнтів на навчання:

  • за результатами тестування для навчання на другому ступені професійно-технічної освіти (оцінювання здійснюється по 12- бальній системі);

  • за результатами конкурсного відбору для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти згідно Положення про конкурсний відбір учнів на III ступінь професійно-технічної освіти у 2017 році для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Перелік навчальних предметів з яких проводитиметься тестування -pdf.png

Положення про конкурсний відбір учнів на III ступінь професійно-технічної освіти -doc.png

В разі отримання абітурієнтами, які склали вступні випробування на ІІ ступінь професійно-технічної освіти, однакового конкурсного балу перевагу має та особа, яка має більший середній бал з предметів, внесених в додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або в додаток до атестату про повну загальну середню освіту.

Учні ВПУ № 17, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" відповідного напряму.

Правила прийому до ВПУ № 17 на 2017 рік розроблені відповідно до законодавства України, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499  (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН України від 9 квітня 2014 року № 344), затверджені наказом директора ВПУ № 17 № 535 від 27.11.2015 та погоджені з Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.