Предметні гуртки

gur_mater.jpg

Вище професійне училище № 17 особливу увагу приділяє розвитку гуртків художньої самодіяльності та технічної творчості, що сприяє естетичному вихованню, стимулюванню творчого самовдосконалення учнівської молоді, попередженню правопорушень. Участь в гуртках не тільки дисциплінує учнів, а і піднімає у них почуття гідності, примушує краще вчитися і працювати.

В навчальних закладах профтехосвіти вже склалась певна система гурткової роботи, виховне значення якої величезне. До гурткової роботи залучаються всі бажаючі відповідно до їх інтересів. 

Особливістю гурткової роботи в ПТНЗ є те, що учасниками гуртків стають діти, які ніколи в житті не співали, не танцювали, на сцені ніколи не стояли. І головною метою гурткової роботи в ПТНЗ є залучити учнів до світу прекрасного, допомогти їм розкрити в собі таланти, про які вони навіть і не здогадувались, допомогти сформуватися особистостям. Складність для керівників гуртків полягає в тому, що наші діти не мають ніякої підготовки і займаються в гуртках 1-3 роки.

З метою активізації гурткової роботи щорічно проводяться огляди художньої самодіяльності, технічної та декоративно-прикладної творчості, які проходять у 3 тури протягом всього навчального року. Вони наглядно демонструють наявність і якість гурткової роботи.

В нашому навчальному закладі працюють предметні та гуртки художньої самодіяльності:

Графік

роботи гуртків ВПУ № 17

Керівник гуртка

Вид гуртка

Дні та години занять

Місце проведення

понеділок

вівторок

середа

четвер

п'ятниця

субота

неділя


Графік предметних гуртків

п/п

П.І.П. відповідального викладача

Назва гуртка

№ кабінету

Засідання гуртка

  Час проведення  

  1.

  Калманов М.Й.    "Пошуковець"
  71
 середа, четвер
   1500-1700
  2.

  Козич М.М.    "Цікаві факти про метали"     29    другий вівторок місяця      1600-1700  
  3.

  Чорна Ю.С.       "Світ многогранників"     26    другий понеділок місяця    1430-1700  
  4. 
   
  Лимар Т.О.       "У світі чарівних звуків та слів"  
  39    другий понеділок місяця     1530-1630  
  5.   

  Клименко І.А.      "ENGLISH  ALWAYS"  
  25    кожен понеділок        1500-1600  
  6.

  Галаницька О.О.    "Сучасні інформаційно-комунікаційні технології"   4  середа, четвер
   1500-1600
  7.

  Алєксєєнко В.С.    "ЮНИЙ ІСТОРИК"  59  остання п’ятниця кожного місяця     1500-1600
  8.

  Сагайдак О.М.    "Карт-бланш"   35  середа, четвер
   1500-1600
  9.

  Камолікова О.М.    "ЕЛЕКТРОН"  74  вівторок    1600-1700
 10.

  Додух А.В.    "Охорона праці"   91  кожен 3 вівторок місяця    1600-1700
 11.

  Гордєєва Н.М.    "Стежинами нашої історії"   19  вівторок    1600-1700
 12.

  Васильєва І.В.          "Зварювання понад усе"   73  вівторок
   1600-1700
 13.   Безугла Р.О.    "Everyday English"   76  вівторок    1600-1700
           


Гурток математики «Цікаві факти про метали»

       Ні для кого не таємниця, що в нашому житті є багато різних металевих предметів, без яких нам було б значно складніше жити, але ми дуже мало знаємо про унікальні властивості деяких з цих металів. На засіданнях гуртка розглядаються цікаві факти про різноманітні метали та сплави щоб  удосконалити знання теоретичного матеріалу та  отримати  нову, додаткову  інформацію про їх значення та використання.  

         Мета роботи гуртка полягає  в  тому,  щоб  створити умови, при яких учні:

-  самостійно і охоче здобувають відсутні знання з різних джерел;
-    вчаться користуватися набутими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань; 

- набувають комунікативні вміння, працюючи в різних групах;
-    розвивають в собі дослідницькі вміння (вміння виявлення проблем, збору інформації, спостереження, аналізу, побудови гіпотез, узагальнення);
-     розвивають системне мислення.

         Учні представляють результати своєї діяльності у вигляді  плакатів або презентації. Часто це відбувається в актовому залі, перед дуже великою аудиторією,  що ще більш підсилює позитивну мотивацію та соціальний досвід  членів гуртка. Все це розвиває особистісний  потенціал учня, сприяє формуванню творчої особистості, посилює мотивацію до навчання, інтерес до професії..

керівник гуртка Козич М.М.

кабінет №29

Гурток математики «Світ многогранників»

    Мета гуртка полягає в тому, щоб навчити застосовувати математичні знання під час розв’язання прикладних задач; виховувати інтерес до навчання, волю та наполегливість у досягненні кінцевого результату, почуття відповідальності, вміння швидко і правильно приймати відповідні рішення, старанність у навчанні; звертати увагу учнів на зв'язок предмета з життям, професією; розширювати кругозір учнів та їхню просторову уяву; вчити орієнтуватися в нестандартних ситуаціях; прививати цікавість до математики.

керівник гуртка Чорна Ю.С.
староста Ігнатенко С.Л.
кабінет №26

Гурток української мови «У світі чарівних звуків та слів»

     Гурток спрямований на розширення та поглиблення знань учнів з української мови, показ багатства та образність слова, збагачення та чистоту мовлення, розвиток логічного мислення та творчу активність. Завдяки гуртку учні можуть розкрити в собі освіченість та патріотизм, виявити любов до рідної мови й бажання її вивчати, досліджувати. А вміння комунікативно користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях, допомагає учням оволодіти мовою професії на практиці. Ми маємо за мету виховувати висококультурних й освітчених патріотів України, любов до рідної мови, бажання її вивчати та досліджувати.

керівник гуртка Лимар Т.О.
староста Гаврилевич Д.Ю.
кабінет №39

Гурток іноземної мови «ENGLISH  ALWAYS»

     Програма занять гуртка іноземної мови, направлена на вдосконалення змісту вивчення іноземної мови. Гурткова робота сприяє розширенню сфери застосування вмінь і навичок, які були здобуті на уроках іноземних мов, та розширення мовної сфери. Заняття гуртка не регламентовані навчальною програмою. У зв’язку з цим відкриваються безмежні можливості для дослідницької діяльності викладача, вдосконалення його методичної майстерності. У процесі підготовки і проведення занять вчитель може перевірити правильність своїх передбачень і гіпотез, ефективність форм, методів, прийомів, практичну і виховну значимість підготовлених їм матеріалів, їх вплив на формування особистості учня. Найбільш популярним в нашій практиці є гурток комбінованого типу, на заняттях якого учні займаються різними видами діяльності: грають, вивчають вірші і пісні, обговорюють прочитані тексти, випускають стінгазети, драматизують діалоги, здійснюють постановку спектаклів. Групова робота дозволяє залучити учнів до неформального вивчення іноземної мови, коли максимально враховуються їхні особисті потреби, оскільки вони самі обирають той чи інший гурток, або беруть участь у тому чи іншому заході.

керівник гуртка Клименко І.А.

кабінет № 25


Гурток інформатики «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»

     Метою гуртка є формування в учнів цілісного уявлення у глобальному інформаційному просторі і принципах отримання інформації, а також створення власних інформаційних ресурсів на основі вивчених додатків пакету MS Oficce.

керівник гуртка Галаницька О.О.

кабінет № 4


Гурток економіки «Юний економіст»

     Опанування економічними знаннями має значну практичну цінність, незалежно від того, збираєтесь Ви зайнятись бізнесом, плануєте зробити політичну кар'єру або просто мрієш реалізувати себе у певній діяльності. Адже усі ми повсякчас і за різних умов стаємо учасниками економічних відносин. На засіданнях гуртка «Юний економіст» ми спілкуємось, вивчаємо економічні явища і процеси, без розуміння яких жодна людина не може вважати себе сучасною і досвідченою.

  керівник гуртка Пятковська О.С.

  кабінет №27

  Гурток історії «Юний історик»

  Якщо Вас цікавить історія і Ви хочете отримати навички дослідницької роботи — долучайтесь до роботи історичного гуртка «Юний історик». Гурток спрямован на всебічний розвиток особистості її нахилів і талантів; підвищення інтересу до історії, її ролі в процесі розвитку людської цивілізації; розвиток умінь самоосвіти, поваги до власної історії, любові до рідного краю, дух патріотизму, національної самосвідомості та гідності. Формування та поглиблення уяви сучасної молодої людини, яка здобуває базові знання за будь-яким фахом, про принципи взаємодії людини та держави, людини та суспільства та надбання практичних навичок і застосування отриманих знань у реальному житті.

Керівник гуртка - викладач історії Алєксєєнко В.С.
Староста гуртка Норенко С.О.
Кабінет № 59

Гурток електротехніки «ЕЛЕКТРОН»

Kam.png      Мета нашого гуртка формування у учнів розуміння про роль і значення електрики в суспільному житті, поняття про використання електричної енергії в усіх галузях України, побуті тощо. Зміст роботи гуртка полягає в обговоренні тем згідно плану занять гуртка, проведенні практичних робіт та круглих столів, розв’язуванні задач.

Керівник гуртка Камолікова О.М.


Кабінет № 74

Гурток «Охорона праці»

Dod.jpg

    Мета нашого гуртка виховати у членів гуртка інтересу та любові до обраної ними професії, розвинути творче мислення в напрямку охорони праці, закріпити у гуртківців навики творчого підходу до вирішення технологічних задач та користування технічною літературою. Зміст роботи гуртка полягає у обговоренні тем згідно плану гуртка, оформлення презентацій та відео журналу згідно обраних тем, каталогів та збірок по обраному матеріалу.

Керівник гуртка Додух А.В.

Кабінет № 91

Гурток «Стежинами нашої історії»

Gor.jpg

       Гурток створено для поглибленого вивчення історії Другої світової війни, зокрема подій, які мають безпосереднє відношення до Дніпропетровщини. На заняттях учні вчаться опрацьовувати історичні джерела, класифікувати отриману інформацію та робити висновки. Головна задача гуртка: навчити  учнів критично мислити, вміти розпізнавати справжню інформацію від вигаданої, що на сьогоднішній день є одним з негативних явищ засобів масової інформації, тому на заняттях учні вчаться працювати з першоджерелами.

Керівник гуртка Гордєєва Н.М.

Кабінет № 19

Гурток «Зварювання понад усе»

Vas2.JPG

    Мета нашого гуртка виховати у членів гуртка інтересу та любові до обраної ними професії, розвинути творче мислення в напрямку зварювальної діяльності, закріпити у гуртківців навики творчого підходу до вирішення технологічних задач та користування технічною літературою. Зміст роботи гуртка полягає у обговоренні тем згідно плану гуртка, оформлення презентацій та відео журналу згідно обраних тем, розробка схем, таблиць, каталогів та збірок по обраному матеріалу.

 Vas3.jpg
Vas4.jpg 
Vas5.jpg

Керівник гуртка Васильєва І.В.

Кабінет № 73


Гурток іноземної мови «Everyday English»

       Згідно Єврокомісії, однією з ключових компетенцій, якими повинен володіти кожен європеєць є компетенція в сфері іноземних мов. Загальною метою викладання іноземної мови є формування і учнів та студентів соціальної, функціональної, комунікативної, соціокультурної компетенції у користуванні англійською мовою у сферах ситуативного спілкува

ння в усній і письмових формах, що сприятиме їх ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовища, що дозволятиме учням і студентам повністю реалізувати свій інтелектуальний потенціал. 

Робота гуртка реалізується шляхом досягнення таких цілей: практичне формування у учнів, студентів загальні, комунікативні мовленеві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну, прагматичну) для забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі. 

Освітня мета – формувати у учнів, студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння, навички, компетенцію існування та вміти вчитися. Сприйняття розвитку здібностей до самостійного навчання.

Пізнавальна мета – залучати студентів до академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей.

Розвиваюча мета – формування загальної компетенції з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів).

Соціальна мета – сприяти становленню вмінь спілкуватися.

Соціально-культурна мета – досягти широкого розуміння важливих різнопланових міжнародних соціально-культурних проблем з метою діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних і академічних ситуацій.

Керівник гуртка Безугла Р.О.

Кабінет № 76