Рада профілактики правопорушень

Рада профілактики правопорушень

I. Мета й завдання.

Створення умов зі сприяння соціального зростання молоді, утвердження свідомості і високогуманних принципів, утілених у праві, підвищення соціальної активності в діяльності, спрямованій на запобігання правопорушень:

Ø подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання;

Ø формування в учнів правових понять, які б регулювали їхню поведінку;

Ø вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки;

Ø формування в учнів активної позиції в правовій сфері;

Ø протистояння негативним явищам та впливам.

II. Основні напрями діяльності.

1. Педагогічнапрофілактика.

2. Консультаційнадіяльність.

3. Просвітницькадіяльність.

III.Склад Ради профілактики.

До Ради профілактики входять:

- заступник директора з навчально-виробничоїчастини;

- заступник директора з навчально-виховної роботи;

- старші майстри;

- дільничний інспектор;

- Голова Ради самоврядування гуртожитку.

Періодичність засідань Ради профілактики визначається залежно від загального стану профілактичної роботи в навчальному закладі, необхідності в рішучих заходах.